News & Events

  • Hat’s Induction Test to Improve the Cooperation Skills Between Students

    Desaru – On March 6, 2016, Hotel and Tourism Society (HATS) has organized an induction programme known as INDUKSI HATS at Kompleks Rakan Muda Sukan Air dan Udara, Desaru (KRAMSAU). The program was organized by the Committee of HATS and has involved all the students of Diploma in Hotel and Tourism Management. The objective of this program is to establish a good relationship between the students and inculcate the values and virtues such as team spirit and cooperation among them. Various activities were organized such as Explorace, Spontaneous Performances and Tug of War.


    DESARU – Pada 6 Mac 2016, Hotel and Tourism Society (HATS) telah menganjurkan Induksi HATS di Kompleks Rakan Muda Sukan Air dan Udara, Desaru. Program ini yang dianjurkan oleh Jawatankuasa HATS telah melibatkan semua pelajar Diploma Pengurusan Perhotelan dan Pelancongan. Objektif program ini diadakan ialah untuk menjalinkan hubungan yang baik antara semua pelajar dan memupuk nilai-nilai murni seperti semangat sepasukan dan kerjasama dalam kalangan mereka. Pelbagai aktiviti telah dianjurkan seperti Explorace, Persembahan Spontan dan Tarik Tali. Aktiviti berakhir dengan majlis penyampain hadiah kepada semua pemenang.